Hypnose/hypnoterapi

Ønsker du at skabe positiv forandring i dit liv? 

Det kan være du ønsker at

– overvinde barrierer og nå dine mål

– styrke dit selvværd

– slippe af med eksamensskræk

– få mere selvtillid 

– tabe i vægt 

– få mere selvindsigt

– slippe af med fobier 

– slippe begrænsende overbevisninger, der hæmmer dig

– frigøre dig fra afhængighed af tobak

– blive bedre til at håndtere svære situationer 

Du har alle de ressourcer, du har brug for!

Hypnoterapi/hypnose og NLP hjælper dig til at få øje på de ressourcer du har og til at bruge dem.

Når du er i hypnose, er du i bedre kontakt med dit ubevidste sind. Det ubevidste sind rummer alle vores evner, ressourcer, vaner og følelser, alle de indtryk vi har haft gennem hele vores liv, alle vore indlæringer.

Når det bevidste sind er slået fra, kan der skabes forandringer. Der er mulighed for at ændre uhensigtsmæssige overbevisninger og dårlige vaner, få et mere positiv billede af dig selv, heale traumer, smerter og frigøre positiv energi og kreativitet. I hypnose og med hypnoterapi kan man arbejde med mange forskellige problemstillinger. Hypnose er nemlig ikke kun begrænset til et bestemt område, men kan anvendes ved stort set alle typer problemer, hvor sindet spiller en rolle. 

Om hypnoterapi/hypnose

Hypnose og hypnoterapi er på ingen måde farligt, og du vil altid vågne op igen og være “normal” bagefter. Vi kender alle til at være i hypnose eller trance, og vi er det alle flere gange dagligt. Når vi dagdrømmer eller falder i staver er vi i en trancetilstand. Når i er helt opslugt af en god bog eller en udsendelse i fjernsynet så andre ikke kan komme i kontakt med os er vi i en trancetilstand. Når vi kører bil og pludselig ikke kan huske hvad vi har passeret er vi en slags “køretrance”.

Det ubevidste sind beskytter os også; det vil aldrig tillade, at du gør noget der er i mod dit eget etiske niveau uden at reagere på en eller anden måde. Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje.

Selve sessionen starter med en samtale hvor problemet afdækkes og det klarlægges, hvad klienten ønsker at opnå. Derefter bringes klienten i hypnose eller trance og modtager terapi samt positive suggestioner (meddelelser/forslag) ud fra de forandringsønsker, klienten har udtrykt under samtalen.

Om NLP

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering: 

Neuro – fordi det handler om, hvordan vi opfatter verden via sanserne og nervesystemet

Lingvistisk – fordi det handler om hvordan vi tænker og udtrykker os via sproget (ord, kropssprog m.v.)

Programmering – fordi det handler om hvordan vi bearbejder og strukturerer vore indtryk og påvirkninger for at nå vore mål.

Vi indleder med en samtale, hvor vi vil afklare din nuværende situation, kigge på dine vaner, overbevisninger og erfaringer og hvordan disse enten hæmmer eller støtter dig. Vi vil afklare, hvilke områder/mønstre du har brug for at ændre.

Gennem samtalen afdækkes de ressourcer du har, men som du måske ikke er bevidst om og derfor ikke benytter. 

Jeg arbejder terapeutisk med forskellige forandringsværktøjer eksempelvis visualisering, hypnose/trance, tidslinieterapi. I terapien handler det om at styrke de ressourcer der skal til, for at bevæge sig ind i et løsningsområde.


Behandlingens varighed

Hvor mange behandlinger man skal have  afhænger af personen og problemet. Alle mennesker er forskellige og forandrer sig i forskelligt  tempo. Nogle mennesker skaber store forandringer på 1-4 behandlinger, andre har brug for flere, men er der slet ikke sket nogen forandring efter 2-3 gange foreslår jeg, at man prøver en anden terapeut.

En behandling varer ca. 2 timer.

Hypnoterapi/hypnose og NLP