Regression/sjælerejser

Er du overbevidst om, at du har levet før? 

Har du haft uforklarlige oplevelser, f.eks. det at komme til et nyt sted, hvor du ved, at du aldrig har været i dette liv, men alligevel føler, du kender? 

Oplever du og undrer dig over, at du bliver ved med at tiltrække nogle bestemte mennesketyper, som du har det svært ved?

Har du i det hele taget oplevelser, som du ikke umiddelbart kan finde et svar på eller som du føler ikke har tilknytning til det liv, du lever nu?

Regression kan hjælpe dig til en forståelse og dermed også en forløsning.

Om sjælerejser/regression

Ordet regression kommer af det latinske ord regredio, der betyder at gå tilbage.

Den teknik, jeg anvender tager udgangspunkt i en teknik udarbejdet af Rud Grandt, som har mange års erfaringer. Rud Grandt er kendt fra TV-serien “På rejse med sjælen”.

I en tilstand af dyb hvile få adgang til erindringer om tidligere liv, – erindringer som er lagret i sjælen. Regression/sjælerejser giver os dermed en bedre forståelse af sjælens udødelighed og af det liv, vi lever i dag.

Du er under hele rejsen vågen og vil også bagefter kunne huske det, du oplever under rejsen.

Indledningsvis starter vi med en samtale, hvor jeg vil fortælle dig om forløbet, så du er forberedt, og hvor du får lejlighed til at fortælle om dine forventninger og eventuelle problemstillinger, som er medvirkende til, at du ønsker at prøve denne terapiform. Måske er der noget specifikt omkring dit liv, som du gerne vil have en forklaring på.

Følgende instruktion er en rigtig god ide at læse omhyggeligt igennem inden rejsedagen, selv om jeg vil gentage det for dig ved den indledende samtale.

Instruktion til sjælerejse

Selve rejsen indledes med en afspænding af kroppen, hvorefter der sker en nedtælling til et “natursted” eller et “åndeligt rum”, hvor der skabes kontakt til din skytsånd/åndelige vejleder. Uddybning og nærmere oplysninger herom gives på dagen.  Du vil herefter blive guidet til at genkalde dig et (eventuelt flere) tidligere liv, hvor du vil være i stand til at få oplysninger om  bl.a. daværende navn og familieforhold, hvor du har boet (by og land) årstal m.v. Du vil også få at vide, om du blev gift og fik børn i dette liv, hvad du beskæftigede dig med og hvor gammel du blev, blot for at nævne nogle af de ting, man kan forvente at få at vide. 

Nogle får oplevelserne glimtvis, og andre oplever det som en film, hvor de selv har  hovedrollen.

Det er vigtigt, at du under rejsen udtrykker de ting, der spontant kommer til dig og ikke giver dig til at tænke/analyse dem, og derved sætter en psykisk blokade ind i underbevidstheden.

Måske vil du under rejsen have brug for en omprogrammering – dvs. at du ved hjælp af positive bekræftelser får rettet uhensigtsmæssige tanke- eller handlemønstre.

De fleste vil opleve, at man gennem rejsen støder på personer man kender i sit nuværende liv. De ser ikke nødvendigvis ud, som de gør i dag – er måske heller ikke af sammen køn, som i dag, men man kan genkende dem gennem en følelse eller et billede som man får frem, eller man kan genkende deres ”energi”. Således er der nogle mennesker, man møder igen igennem flere liv. De er del af ens sjælefamilie.

Du vil ikke mærke fysisk smerte, men sjælerejsen kan være en følelsesmæssig stærk oplevelse.

Efter rejsen får du lejlighed til at hvile dig lidt og reflektere lidt over rejsen,  hvorefter vi snakker sammen om dine oplevelser, da der måske er spørgsmål du har brug for stille, for at få tingene til at falde lidt på plads,

Det er vigtigt, at du afsætter god tid til dagen, da hele forløbet nemt kan vare fra 2½-3 timer. Ligeledes er det vigtigt, at du er udhvilet og ikke er stresset eller presset af andre aftaler. Medbring gerne et par varme strømper.

Rejsen optages på en CD, som du får med eller på en USB.